Co poskytujeme

 • Diagnostická, preventivní a posudková vyšetření
 • Léčba konzervativní i operační
 • ACP = autologous conditioned plasma – terapie onemocnění pohybového aparátu novou progresivní biologickou léčbou krevními destičkami obohacenou plazmou
 • Rehabilitace

ACP = autologous conditioned plasma

V ASK TORE zahájena progresivní biologická léčba pohybového aparátu krevními destičkami obohacenou plazmou (ACP = autologous conditioned plasma) 15.6.2010

Na našem pracovišti jsme začali poskytovat při terapii onemocnění pohybového aparátu novou progresivní biologická léčbu krevními destičkami obohacenou plazmou (ACP = autologous conditioned plasma).

Metoda ACP (Autologous Conditioned Plasma) je moderní metodou vycházející z tkáňového inženýrství. Metodou je aplikace injekcí krevní plasmy pacienta s aktivovanými trombocyty. Principem léčby upravenou vlastní krevní plazmou je uvolnění růstových faktorů z aktivovaných krevních destiček, které jsou využity k léčbě.

Tyto růstové faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (kůže, vazy, šlachy, chrupavky a kosti) hojivé – regenerační a reparační procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do chorobných tkání dochází zejména k:

 • protizánětlivému procesu
 • urychlení hojivých procesů ( v literatuře udávaných až 50%)
 • zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia
 • regeneraci a reparaci poškozených tkání

Efekt v léčbě metodou aktivované krevní plazmy se očekává u pacientů:

 • Ložiskových defektů kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů
 • Poruch chrupavky I. až III. stupně (degenerativní kloubní onemocnění – osteoartróza, chondromalácie, chondropatie)
 • Podpory hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách
 • Čerstvých poškození menisků kolenního kloubu
 • Léčby aseptických (ne-bakteriálních) zánětů šlach a vazů (např. Achillova šlacha)
 • Onemocnění úponů šlach a vazů – tzv. entezopatie (tenisový a golfový loket, patní ostruhy)
 • Čerstvých a subakutních částečných poškození kloub- ních vazů (rameno, koleno, kloub hlezenní, aj.)

 

Technika léčby ACP

Princip léčebného účinku ACP

Indikace k aplikaci ACP metody

Důležité informace před aplikací