Co poskytujeme

 • komplexní diagnostické vyšetření pohybového aparátu s využitím nejmodernějších metod
 • diagnostika úrazových poranění pohybového aparátu
 • preventivní vyšetření, včetně vyšetření novorozenců, vrozených vad pohybového aparátu
 • ultrazvukové vyšetření dospělých i novorozenců
 • specializované vyšetření sportovců – akreditovaná amb. sportovního lékaře
 • posudková vyšetření pro pojišťovny
 • léčba konzervativní: infuzní terapie, obstřiky aplikace injekcí viskosuplement do kloubů, ACP – terapie krevními destičkami obohacenou plazmou
 • terapie diatermickou rázovou vlnou
 • operační léčba na klinice jednodenní chirurgie – artroskopické operace kloubů – jednoduché i složité rekonstrukční výkony (kolena, ramena, hlezna, lokty, zápěstí)
 • korekce vrozených vad a získaných deformit rukou i nohou
 • operační zákroky v rámci možností ambulantních výkonů
 • rehabilitace

 

Rázová vlna s diatermií     

V naší ordinaci nabízíme léčbu rázovou vlnou. Nejnovějsí technologie rázové vlny pracuje v synergii s hloubkovou diatermií pro maximalizaci efektu terapie. Ošetření je bezbolestné a méně invazivní pro ošetřované tkáně. Nezanechává tedy stopy ve formě hematomů či otoků, které se u klasické rázové vlny  občas vyskytly. Toto ošetření je vhodné jak pro léčbu akutních , tak i chronických stavů včetně dalších patologií, kde se využívá jeho drenážního či analgetického efektu hloubkové diatermie. Patří mezi ně zejména:

 • Záněty Achillovy šlachy a další peritendinitídy
 • Bolesti zad
 • Burzitídy
 • Syndrom karpálního tunelu
 • Artróza
 • Hematomy
 • Patní ostruha
 • Tenisový loket
 • Syndrom zmrzlého ramene
 • Kalcifikace
 • Svalová poranění
 • Poúrazové pooperační stavy (výron kotníku, zlomeniny, artroskopie)
 • Indikace v rámci estetické medicíny

Délka terapie cca 20-30 minut. Doporučujeme cyklus 5 terapií s frekvencí cca 2x týdně. V případě potřeby lze délku léčby prodloužit.

 

ACP = autologous conditioned plasma

V ASK TORE zahájena progresivní biologická léčba pohybového aparátu krevními destičkami obohacenou plazmou (ACP = autologous conditioned plasma) 15.6.2010

Na našem pracovišti jsme začali poskytovat při terapii onemocnění pohybového aparátu novou progresivní biologická léčbu krevními destičkami obohacenou plazmou (ACP = autologous conditioned plasma).

Metoda ACP (Autologous Conditioned Plasma) je moderní metodou vycházející z tkáňového inženýrství. Metodou je aplikace injekcí krevní plasmy pacienta s aktivovanými trombocyty. Principem léčby upravenou vlastní krevní plazmou je uvolnění růstových faktorů z aktivovaných krevních destiček, které jsou využity k léčbě.

Tyto růstové faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (kůže, vazy, šlachy, chrupavky a kosti) hojivé – regenerační a reparační procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do chorobných tkání dochází zejména k:

 • protizánětlivému procesu
 • urychlení hojivých procesů ( v literatuře udávaných až 50%)
 • zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia
 • regeneraci a reparaci poškozených tkání

Efekt v léčbě metodou aktivované krevní plazmy se očekává u pacientů:

 • Ložiskových defektů kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů
 • Poruch chrupavky I. až III. stupně (degenerativní kloubní onemocnění – osteoartróza, chondromalácie, chondropatie)
 • Podpory hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách
 • Čerstvých poškození menisků kolenního kloubu
 • Léčby aseptických (ne-bakteriálních) zánětů šlach a vazů (např. Achillova šlacha)
 • Onemocnění úponů šlach a vazů – tzv. entezopatie (tenisový a golfový loket, patní ostruhy)
 • Čerstvých a subakutních částečných poškození kloub- ních vazů (rameno, koleno, kloub hlezenní, aj.)

 

Technika léčby ACP

Princip léčebného účinku ACP

Indikace k aplikaci ACP metody

Důležité informace před aplikací