Co poskytujeme


– komplexní diagnostické vyšetření pohybového aparátu s využitím nejmodernějších metod
– diagnostika úrazových poranění pohybového aparátu
– preventivní vyšetření, včetně vyšetření novorozenců, vrozených vad pohybového aparátu
– ultrazvukové vyšetření dospělých i novorozenců
– specializované vyšetření sportovců – akreditovaná amb. sportovního lékaře
– posudková vyšetření pro pojišťovny
– léčba konzervativní: infuzní terapie, obstřiky aplikace injekcí viskosuplement do kloubů, ACP – terapie krevními destičkami obohacenou plazmou
– terapie diatermickou rázovou vlnou
– operační léčba na klinice jednodenní chirurgie – artroskopické operace kloubů – jednoduché i složité rekonstrukční výkony (kolena, ramena, hlezna, lokty, zápěstí)
– korekce vrozených vad a získaných deformit rukou i nohou
– operační zákroky v rámci možností ambulantních výkonů
– rehabilitace

 
Rázová vlna s diatermií

V naší ordinaci nabízíme léčbu rázovou vlnou. Nejnovějsí technologie rázové vlny pracuje v synergii s hloubkovou diatermií pro maximalizaci efektu terapie. Ošetření je bezbolestné a méně invazivní pro ošetřované tkáně. Nezanechává tedy stopy ve formě hematomů či otoků, které se u klasické rázové vlny  občas vyskytly. Toto ošetření je vhodné jak pro léčbu akutních , tak i chronických stavů včetně dalších patologií, kde se využívá jeho drenážního či analgetického efektu hloubkové diatermie. Patří mezi ně zejména:

– Záněty Achillovy šlachy a další peritendinitídy
– Bolesti zad
– Burzitídy
– Syndrom karpálního tunelu
– Artróza
– Hematomy
– Patní ostruha
– Tenisový loket
– Syndrom zmrzlého ramene
– Kalcifikace
– Svalová poranění
– Poúrazové pooperační stavy (výron kotníku, zlomeniny, artroskopie)
– Indikace v rámci estetické medicíny

Délka terapie cca 20-30 minut. Doporučujeme cyklus 5 terapií s frekvencí cca 2x týdně. V případě potřeby lze délku léčby prodloužit.

 

ACP = autologous conditioned plasma

V ASK TORE zahájena progresivní biologická léčba pohybového aparátu krevními destičkami obohacenou plazmou (ACP = autologous conditioned plasma) 15.6.2010
Na našem pracovišti jsme začali poskytovat při terapii onemocnění pohybového aparátu novou progresivní biologická léčbu krevními destičkami obohacenou plazmou (ACP = autologous conditioned plasma).
Metoda ACP (Autologous Conditioned Plasma) je moderní metodou vycházející z tkáňového inženýrství. Metodou je aplikace injekcí krevní plasmy pacienta s aktivovanými trombocyty. Principem léčby upravenou vlastní krevní plazmou je uvolnění růstových faktorů z aktivovaných krevních destiček, které jsou využity k léčbě.
Tyto růstové faktory podporují ve tkáních pohybového aparátu (kůže, vazy, šlachy, chrupavky a kosti) hojivé – regenerační a reparační procesy. Koncentrací těchto injekčně aplikovaných faktorů do chorobných tkání dochází zejména k:

– Protizánětlivému procesu
– Urychlení hojivých procesů (v literatuře udávaných až 50%)
– Zábraně přechodu onemocnění do chronického stádia
– Regeneraci a reparaci poškozených tkání

Efekt v léčbě metodou aktivované krevní plazmy se očekává u pacientů:

– Ložiskových defektů kloubní chrupavky, zejména u poúrazových stavů
– Poruch chrupavky I. až III. stupně (degenerativní kloubní onemocnění – osteoartróza, chondromalácie, chondropatie)
– Podpory hojení vazů, svalů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách
– Čerstvých poškození menisků kolenního kloubu
– Léčby aseptických (ne-bakteriálních) zánětů šlach a vazů (např. Achillova šlacha)
– Onemocnění úponů šlach a vazů – tzv. entezopatie (tenisový a golfový loket, patní ostruhy)
– Čerstvých a subakutních částečných poškození kloubních vazů (rameno, koleno, kloub hlezenní, aj.)

Technika léčby ACP

Princip léčebného účinku ACP

Indikace k aplikaci ACP metody

Důležité informace před aplikací