Rehabilitace

ASK TORE s.r.o. poskytuje odbornou a vysoce kvalitní rehabilitační péči pro ortopedické pacienty v rámci konzervativní terapie, ale i pro pacienty po operaci. Úzce spolupracujeme se soukromým rehabilitačním zařízením v centru Ostravy, kde jsou připraveni Vám poskytnou adekvátní rehabilitaci a fyzikální terapii v časném termínu a s přihlédnutím k Vaším časovým možnostem. Více informací na www.mojerehabilitace.cz

Moje rehabilitace

 

Nově jsme pro naše pacienty připravili návrh základních rehabilitačních pokynů po operaci kolena a ramena:

Základní RHB po artroskopii kolena

Po každé operaci je velmi důležitý klidový režim.
První týden po operaci děláme vše proti otoku a nastartování rekonvalescence.

– je vhodné jen cvičit, odpočívat a ledovat

– je možná chůze s použitím 2 francouzských holí nebo podpažních berlí. Není třeba plně zatěžovat operovanou DK, pokud operatér nerozhodne o plném odlehčení vzhledem k typu operace

– nejdůležitější je držet koleno „zamknuté“ (propnuté), tím má nezbytnou stabilitu při došlapu

Správná chůze po operaci DK:

chůze po rovině: berle → operovaná DK → zdravá DK
chůze ze schodů: berle → operovaná DK → zdravá DK
chůze do schodů: zdravá DK → operovaná DK → berle

Příklady možných cviků:

VLEŽE NA ZÁDECH:

– propínat a přitahovat špičky
– kroužky v kotnících
– propínat koleno do podložky (snaha o aktivaci m. quadriceps)
– podložit koleno složeným ručníkem – zatlačit koleno do něj se snahou • odlepit patu od podložky
– nataženou DK zvedat nahoru
– nataženou DK sunout do strany a zpět
– sunout nohu po podložce do pokrčení (do bolesti)

VLEŽE NA BŘIŠE:

– skrčit DK v koleni – do 60°
– ohnuté špičky opřít o podložku a propínat kolena směrem vzhůru
– zvedat nataženou DK

VSEDĚ:

– snaha skrčit DK v koleni do bolesti a natahovat zpět
– zvedat pokrčené koleno (měnit úhel pokrčení) ke stropu

Každý cvik opakovat 5–10×, celou sadu alespoň 2× denně

Základní RHB po artroskopii ramena

Po každé operaci je velmi důležitý klidový režim.
První týden po operaci děláme vše proti otoku a nastartování rekonvalescence.

– je vhodné jen cvičit, odpočívat a ledovat.

Cvičení ramena je základem rehabilitace a je při něm nutné dodržovat 3 důležitá pravidla:

– pokud musíte nosit ortézu, řiďte se a dodržujte pokynů Vašeho lékaře, cvičte pouze prsty dané horní končetiny, ledujte do odeznění otoku a bolestí operovaného ramena a cvičení začněte až po sejmutí ortézy!

– dodržujte tyto pokyny v průběhu celé rehabilitace a rekonvalescence

– myslete na správnou centraci ramena – jednoduše řečeno to znamená, že při všech cvicích myslíte na správné postavení lopatek (narovnejte se a stáhněte lopatky dolů – představte si, že je chcete “zasunout do zadních kapes u riflí”). Pokud to děláte špatně, projeví se to tak, že se nakláníte na stranu a přitahujete rameno k uchu – taková poloha rameni spíše škodí.

– nikdy necvičte přes velkou bolest – rameno se rozdráždí a efekt je spíše negativní

– po každém cvičení rameno zaledujte

Příklady možných cviků:

– základním cvikem je uvolnění ramenního kloubu a lopatky v předklonu, kdy operovaná končetina volně visí (viz obrázek níže). V této poloze zkoušejte celou paží volně kmitat nebo dělat krouživé pohyby oběma směry. Jak se budete zlepšovat, můžete postupně cvičit v hlubším předklonu a zvětšovat rozsah pohybu

page2image3587099904

– dalším cvikem je cvičení vleže na zádech – operovanou končetinu si můžete s dopomocí druhé ruky postupně zkoušet zvedat nahoru a pokládat za hlavu. Můžete ji také sunout po podložce vedle sebe nebo na druhou stranu a můžete také takto zkoušet rotace v rameni. Pokrčený loket zmenší páku a zmírní bolestivost. U tohoto cviku už si důsledně hlídejte, abyste nešli přes bolest a myslete na výše zmíněnou centraci ramena!

page2image3587100864

– další 2 cviky jsou pro pokročilejší fáze rehabilitace a můžete si je přidávat pro zpestření – je to cvičení vsedě u stolu a vestoje u stěny. Opět myslete na centraci ramena, je to velmi důležité. Pro ztížení můžete u těchto cviků přidat overball.

page3image3586411648page3image3586411440