CENÍK

Zavedení karty pacienta při první návštěvě

300 Kč

Vyšetření mimo objednávkový systém

500 Kč

Výpis z dokumentace, vyplnění formuláře pro pojišťovny, lázně ...

300 Kč

Aplikace ACP terapie ( Autologous Condicioned Plasma ) / injekce

2500 Kč

Fixace - odlehčené materiály - horní končetina za 1 kus

400 Kč

Fixace - odlehčené materiály - dolní končetina za 1 kus

600 Kč

Fixace - odlehčené materiály děti - jednotná cena za 1 kus

500 Kč

Nanoskopie

1500 Kč

Terapie rázovou vlnou s diatermií

800 Kč

Rázová vlna - balíček (4+1)

3200 Kč


CENÍK POOPERAČNÍHO POKOJE DLE JEDNOTLIVÝCH OPERACÍ

Artroskopie a menší operace 

3000 - 5000.- Kč

Rekonstrukční artroskopie a větší operace

6000 - 12000 Kč


CENÍK VÝKONŮ PRO PACIENTY NESMLUVNÍCH POJIŠŤOVENÍ

1. vyšetření

700 Kč  (30 Euro)

Kontrolní vyšetření

150 Kč

Obstřik

200 Kč

Ultrazvukové vyšetření kojenců

200 Kč

Standartní ultrazvukové vyšetření

300 Kč 

Artroskopie (jednodenní hospitalizace) včetně dvou kontrol

27 000 Kč 

(1100 Euro)

Rekonstrukční operace vazů kolenního a ramenního kloubu včetně dvou kontrol

(anestezie, 24h hospitalizace, fixační materiál)

62 000 Kč 

(2500 Euro)

Štěp z tkáňové banky, pokud není hrazen pojišťovnou

cca 10 000 Kč

HyaloFast - umělá náhrada chrupavky

30 000 Kč 

PICO - podtlakové hojení ran

4000 Kč